Büyümeye Devam Ediyoruz

Uluslararası Doktorlar Arası Dayanışma Derneği olarak, sadece hekim ve ailelerine yardım için kurulmuş bir dernek olarak, üyelerimize ve bağışçılarımıza en iyi

hizmeti sunmak için büyük çaba gösteriyoruz. Bu nedenle, derneğimize ait bir iktisadi işletmemizin de olması gerektiğine karar verdik.


İşletmelerin Dernekler için Önemi ve Faydaları


İktisadi işletmeler, dernekler için birçok fayda sağlar. İşletme, derneğin finansal kaynaklarını artırır ve bu kaynakların kullanımını dernek için daha verimli hale getirir.

Ayrıca işletme, derneğin üyelerine ve topluma farklı hizmetler sunarak derneğin misyonunun gerçekleştirilmesine yardımcı olur.


İşletmenin Üyelerimize Getireceği Faydalar


Derneğimizin açacağı işletme, üyelerimize birçok fayda sağlayabilir. İşletme, üyelerimize iş imkânı sunarak, ekonomik açıdan daha güçlü bir konuma gelmelerine yardımcı

olabilir. Ayrıca, işletmeden elde edilecek karın bir kısmı, derneğimiz tarafından üyelerimize sağlık hizmetleri, eğitim ve sosyal yardım vb amaçlar için kullanılabilir.


İşletmemizin Amacı

İşletmemizin amacı, derneğimizin misyonuna uygun olarak, sadece hekim ve ailelerine yardım etmek değil, aynı zamanda üyelerimizin sağlık danışmanlığı, sağlık hizmetleri

veya diğer ticari işlerinde de işletmemiz yolu ile çalışabilmelerine ve maddi manevi kazanç elde etmelerini sağlamaktır. Bu şekilde, üyelerimizin ekonomik açıdan daha güçlü bir konuma gelmesine yardımcı olacak ve derneğimiz de daha fazla kaynak elde edecektir.

Sonuç olarak, İşletmemizin ve dolayısı ile derneğimizin başarısı için, üyelerimizin desteği gerekmektedir.


Bizler UDAD olarak, işletmemizin açılması ile birlikte üyelerimize daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz.

Hipokrat

'...Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime, Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime, Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma...'

Biz Birlikte Büyük Bir Aileyiz

Mesleki ve Deontolojik birliktelik ağımıza üye olarak ve bağış yaparak destek olan bütün meslektaşlarımıza, sonsuz şükranlarımızı sunarız. Yönetim Kurulu

Mesaj