Yalnızca online olarak yayınlanan bu hakemli dergi, derneğimizin İngilizce yayın organıdır. Dergimiz 2007 yılından beri muntazam bir şekilde, üç ayda bir yılda dört sayı yayınlanmaktadır.
İnternet adresinin elimizde olmayan nedenlerle bir mecburi olarak bir süre değişmesi yüzünden dergiye ulaşım da bir süre için aksamıştır. Dergimiz, halen ilk adresimiz olan "www.jtad.org"dan yayına devam etmektedir.
 
 
 
2002 yılından beri yayınlanmakta olan ve 5. yılını doldurmuş bulunan "Dermatose" dergisinin, 2007 yılından itibaren derneğimiz resmi yayın organı olarak yayınlanmasına karar verilmişti. Ancak, dergiyi çıkartmakta olan ajansın bazı iç sorunları nedeniyle yayını 2008 yılında kesintiye uğramıştı. 2010 yılından itibaren "Dermatoz" adı ile tekrar yayın hayatına başlamıştır. Dergimizin yayın kurallarında "Dermatose" dergisindekinden herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Ayrıca, yazı kabulünün yanı sıra, hakem değerlendirmelerinin de internet ortamında yapılabilmesi için çalışılmaktadır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, eski sayılarla birlikte "Dermatoz"un yeni sayılarına da online olarak ulaşılabilecektir. Dermatoz Dergisinin yeni adresi:"www.dermatoz.org" şeklindedir.