Derneğimizin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ile birlikte düzenlediği “Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu 10. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu”, 18-22 Haziran 2013 tarihleri arasında Abant'da gerçekleştirildi. Simpozyuma 350’ye yakın değerli dostumuz katıldı. Simpozyumun konu başlıkları şunlardı:

Psoriasis, Akne ve Retinoidler, Atopik Dermatit, Büllü Hastalıklar, Veneryen Hastalıklar, Nevüs-Tümör-Lenfoma, Saç Hastalıkları, Az Görülen Hastalıklar, Dermatolojide Büyük Taklitçiler, Kozmetik Dermatoloji, Dermatolojide Tartışmalı Kavramlar. Tedavi ile ilgili başlıklar: Güncel Tedaviler, Dermatolojik Tanı ve Tedavide Yeni Teknolojiler, Tedavi Güçlüğü Yaşanan Hastalıklar. Ayrıca simpozyumda “Behçet Sendromu Tek Bir Hastalık Mıdır?” konulu konferans düzenlendi.

Türk dermatolojisini çağdaş dermatoloji düzeyine yükseltmek amacında olan Simpozyum, tam metin olarak kitabı verilen tek simpozyum olmaya devam etmektedir.

     Pek Yakında

 
 
 

Derneğimizin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ile birlikte düzenlediği “Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu 9. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu”, 22-25 Haziran 2011 tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleştirildi. Simpozyuma 350’ye yakın değerli dostumuz katıldı. Simpozyumun konu başlıkları şunlardı:

Sorundan Çözüme Paneli 1: Atopik Dermatit; Sorundan Çözüme Paneli 2: Psoriasis; Sorundan Çözüme Paneli 3: Eritroderma; Oral Mukoza Hastalıkları; Tırnak Hastalıkları; Konsültasyon Dermatolojisi; Ne Zaman Tedavi; Fasyal Dermatozlar; Dermatolojide En Sık Kullanılan Sistemik İlaçlar: Ne Kadar Güvenli; Güncel Dermatoloji; Cinsel İlişki İle Bulaşan Hastalıklar; Konferans: Medikal Araştırmalarda Yöntembilim ve Biyoistatistik Değerlendirme İlkeleri.

Türk dermatolojisini çağdaş dermatoloji düzeyine yükseltmek amacında olan Simpozyum, tam metin olarak kitabı verilen tek simpozyum olmaya devam etmektedir.

     Pek Yakında

 
 
 

İşçi sağlığı ve meslek hastalıkları, gelişmekte olan her ülkede olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Erzurum Palandöken’de gerçekleştirdiğimiz simpozyumda, siz değerli meslektaşlarımız; dermatoloji hekimleri, işyeri hekimleri, aile hekimleri ve pratisyen hekimlerin katılımları ve katkılarıyla, mesleki deri hastalıklarının doğru tanı ve tedavisindeki güncel yaklaşımları tartıştık ve dermatolojide en sık karşılaşılan akne, ekzema ve mantar hastalıkları ile alakalı bilgi alışverişinde bulunduk.

 
 

Simpozyum Dermatoloji Akademisi Derneği ile birlikte, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalları tarafından organize edildi. Simpozyumumuza ayrıca İşyeri Hekimleri Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği de destek verdi. Simpozyumda başta sağlık çalışanları olmak üzere bazı meslek gruplarında görülen deri hastalıkları incelenerek iş gücü kaybı ve bu konudaki mevzuat irdelendi. Ayrıca sizlerden gelen istekler doğrultusunda düzenlenen kurslarla da yeni tanı ve tedavi yöntemleri incelendi. Ayrıca olgu tartışmaları da yapıldı. Bu kadar önemli ve yoğun ilgi duyulan bir konuda gerçekleştirilen ilk simpozyumun sorumluluğunu ve mutluluğunu Palandöken'in eşsiz doğal güzellikleri ve Erzurum misafirperverliği ile iç içe, birlikte yaşadık ve başarılı bir simpozyum geçirdik.

 
 
 
Cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklar tüm dünyada toplum sağlığını tehdit eden en önemli hastalık gruplarından biridir. Dermatoloji, Jinekoloji, Üroloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalları olarak bu konu ile ilgilenen branş doktorlarının katılımları ile 1-4 Ekim 2009 tarihleri arasında Girne (KKTC)'de derneğimizin de katkılarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu simpozyumdaki ana amaç ise farklı disiplenler arasındaki uyumu ve bilgi paylaşımını sağlamak idi ve bunu başardığımızı düşünüyoruz.
 
 
 
Derneğimizin İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ve ayrıca Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ile birlikte gerçekleştirdiği 8. Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu, 17-20 Haziran 2009 tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirilmiştir. Türk Dermatolojisini çağdaş dermatoloji düzeyine yükseltmek amacında olan Simpozyum, tam metin olarak kitabı verilen tek simpozyum olmaya devam etmektedir.